Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Dog Delin asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin verkkokauppatilausten sekä kotisivujen yhteydenotto- ja uutiskirjeen tilauslomakkeiden yhteydessä. Tietoja kerätään myös analyyttikatyökalujen kautta. Tämän rekisteriselosteen tarkoitus on tiedottaa mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Nimi: Dog Deli Finland
Y-tunnus: 2384224-3
Osoite: Brissaksentie 2 B1
Postinumero: 02460
Postitoimipaikka: Kantvik
Puhelinnumero: 040 50 222 70
Sähköpostiosoite: [email protected]
Yhteyshenkilö: Anna Korpikangas

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältöön kuuluu nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana sekä tilaustiedot.

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakaspalvelun kehittämiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Tietoja kerätään myös eri analytiikkatyökalujen, kuten Google Analytics –analytiikkatyökalun, Facebook -analyytikkatyökalun sekä Tawk.to keskustelu-työkalun, avulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Luovutamme vain välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille. Näitä kolmansia osapuolia ovat:

– logistiikkakumppanit, jotka varstoivat, keräävät ja toimittavat lähetykset asiakkaan valitsemaan paikkaan
– maksunvälittäjäkumppanit
– laskuoperaattorit
– tuotteen toimittajat, kun kyse on suoratoimituksista ja takuuasioista
– tulli, kun tuotteita ostetaan verottomana
– perintäyhtiö, kun lasku erääntyy ja siirtyy perintään

Yhteistyökumppaniyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

9. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.