Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Dog Deli Finlandin asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin verkkokauppatilausten sekä kotisivujen yhteydenotto- ja uutiskirjeen tilauslomakkeiden yhteydessä. Tietoja kerätään myös analyyttikatyökalujen kautta. Tämän rekisteriselosteen tarkoitus on tiedottaa mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Nimi: Dog Deli Finland
Y-tunnus: 2384224-3
Osoite: Brissaksentie 2 B1
Postinumero: 02460
Postitoimipaikka: Kantvik
Puhelinnumero: 040 50 222 70
Sähköpostiosoite: [email protected]
Yhteyshenkilö: Anna Korpikangas

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä markkinointiin.

3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella. Asiakas voi koska vaan peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä esimerkiksi sähköpostitse [email protected]

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältöön kuuluu nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana sekä maksutiedot ja tilaustiedot (tilatut tuotteet, toimituspäivä ja toimituksen aika-ikkuna) ja asiakkaan mahdollisesti antamat lisätiedot koskien tilausta tai tilauksen toimitusta. Hyvitystapauksia varten voimme joskus tarvita asiakkaan tilinumeron, mutta tämä tieto pyydetään tarvittaessa erikseen.

Analytiikkatyökalujen avulla keräämme myös verkkosivumme käyttö- ja selaustietoja, käyttämäsi päätelaitteen tunnistetietoja ja käyttämääsi yhteyttä koskevia tietoja.

5. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi enintään 7 vuotta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Tietoja kerätään myös eri analytiikkatyökalujen, kuten Google Analytics –analytiikkatyökalun, Facebook -analyytikkatyökalun sekä Mailchimp-analytiikkatyökalun avulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Luovutamme vain välttämättömiä tilausten toimituksiin ja maksuihin liittyviä tietoja kolmansille osapuolille, jotka ovat yhteistyökumppaneitamme. Näitä tietoja ovat nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä maksutiedot ja tilaustiedot (tilatut tuotteet, toimituspäivä ja toimituksen aika-ikkuna) ja asiakkaan mahdollisesti antamat lisätiedot koskien tilausta tai tilauksen toimitusta. Kolmansia osapuolia ovat:

– logistiikkakumppanimme (Collico Oy sekä mahdolliset alihankkijat), jotka varastoivat, keräävät ja toimittavat lähetykset asiakkaan valitsemaan paikkaan 

– maksunvälittäjäkumppanimme Bambora/Paybyway Oy 

– laskuoperaattorit

– tuotteen toimittajat, kun kyse on suoratoimituksista ja takuuasioista

– tarvittaessa kirjanpitotoimisto sekä perintäyhtiö

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista voivat säilyttää tai käsitellä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tietojasi säilytetään tai käsitellään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, se tehdään aina tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Halutessasi saat tiedon näistä sisällöistä ottamalla yhteyttä meihin [email protected].

Mailchimpin GDPR -tietoa: https://mailchimp.com/gdpr/

Bambora maksunvälittäjäpalvelun GDPR -tietoa: https://d2o7rqynhxcgmp.cloudfront.net/uploads/documents/Finland/tietoja-henkilotietojen-kasittelysta-payform-kayttajille.pdf

8. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

9. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja vahvoin salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.